Kaip užduoti teisingą klausimą Taro kortoms

Taigi, šiandien pakalbėsime apie tai kaip užduoti teisingą klausimą Taro kortoms. Ką mes darome dažniausiai? Dažniausiai mes norime pasikalbėti ir pasitarti  su Taro tik tuomet, kai turime kokių problemų, sunkumų ir iššūkių. Galbūt kažkas tavo gyvenime neduoda tau ramybės ir tu nori suprasti kas vyksta ir kaip tai pakeisti? Užsirašyk tą ramybės neduodantį klausimą, o atsakymą suteiks kortų interpretacija. Klausimas padės tau susieti tinkamą paaiškinimą su nagrinėjama situacija tokiu būdu, kuris turės prasmę. Tad kaip gi teisingai užduoti klausimą Taro kortoms, kad atsakymas būtų kuo aiškesnis ir lengviau pritaikomas reikimamai situacijai?

Pirmas žingsnis: atidžiai permąstyk savo problemą ir esamą situaciją. Pagalvok apie visus žmones, kurie gali tiesiogiai ar netiesiogiai šią situaciją paveikti. Apgalvok kokios pasekmės gali būti ateityje, jų variantai. Leisk savo mintims lietis laisvai. Pažvelk į savo problemą be išankstinio nusistatymo, be pagražinimų ir bandymų kažką nuslėpti nuo savęs paties. Užsirašyk vieną kitą pastabą ar šovusią mintį, bet nesistenk rasti jokios sistemos – juk nori naudotis savo intuicija, o ne logine įvykių analize. Žinoma, kartais ir logika praverčia, bet dabar ne apie tai.

Antras žingsnis. Kai jau permąstei kas ir kaip, užsirašyk klausimą, kuris tikrai tave kankina. Štai keletas pavyzdžių ko nedaryti ir kuo pasiremti:

Prisiimk atsakomybę

Užsirašyk savo klausimą, skirtą Taro, kuris parodo, kad prisiimi atsakomybę už savo veiksmus vienoje ar kitoje situacijoje. Pagalvok, kuo skiriasi šie du variantai?

 1. Ar turėčiau nuvešti savo tėvą į senelių namus, ar visgi turėčiau pasirūpinti juo pats savo namuose?
 2. Ką turėčiau žinoti prieš nusprendžiant, kurios gyvenimo ir priežiūros sąlygos mano tėvui būtų geriausios?

Pirmuoju atveju, klausiantysis nusimeta visą atsakomybę sprendimo darymui. Jis nori, kad kortos pasakytų ką jam daryti toliau. Antruoju klausimu yra tiesiog prašoma daugiau informacijos ir įžvalgos, nes jis žino, kad sprendimą turi padaryti pats, o ne kažkas kitas, kad ir kaip kartais tai sunku. Žinoma, mes visada jaučiame trauką užduoti tą paprastesnį klausimą ir tikimės pritarimo, kad darome teisingus sprendimus, tačiau kortos tų sprendimų už mus nepadarys. Tad venk klausimų, kurie tavo atsakomybę ir tavo paties sprendimą nukreipia kitur, pvz.:

 • Klausimai, į kuriuos atsakoma TAIP arba NE
  Ar gausiu darbą reklamos agentūroje?
  Ar jau laikas išeiti į pensiją?
  Ar ir toliau laikytis dietos?
 • Klausimai, prasidedantys „Ar turėčiau/galėčiau…”
  Ar turėčiau leisti savo dukrai gyventi su vaikinu?
  Ar turėčiau važiuoti atostogauti su Maryte?
  Ar turėčiau stoti į kelis universitetus?
 • Klausimai, kurie nukreipti į konkretų laiką
  Kada Petras man pasipirš?
  Kiek užtruks, kol įsigysiu naują mašiną?
  Kada būsiu paaukštintas pareigose?

Vietoje to, klausimus pradėk tokiomis ir panašiomis frazėmis:

 • Norėčiau gauti daugiau įžvalgos apie…
 • Ką turėčiau suprasti apie…
 • Ką reiškia…
 • Kokią pamoką gausiu iš…
 • Kokios priežastys sukėlė…
 • Kaip galėčiau pagerinti savo šansus…
 • Ką ir kaip turėčiau/galėčiau padaryti, kad…

Būk atviras įvairiems variantams

Klausimai, į kuriuos galima atsakyti taip arba ne – nepalieka vietos kitoms galimybėms. Ne viskas tik balta arba juoda. Tokie klausimai tinka, kai tau reikia greito atsakymo, bet jie nesuteikia tau galimybes gilesnei interpretacijai bei situacijos analizei – jie tiesiog konkrečiai pasako kas bus arba ko nebus.

Užduodamas klausimus su atviromis galimybėmis, turi šansą sulaukti daug įdomesnių patarimų ir įžvalgų.

Na, pavyzdžiui, vietoje to, kad klausi: „Ar rasiu naują darbą?”, turėtum paklausti: „Kokios priežastys ir kliūtys trukdo man rasti naują darbą ir kaip jas pašalinti?”. Pirmuoju atveju, sulauksi tik taip arba ne atsakymo. Antruoju – turėsi galimybę giliau panagrinėti problemą bei jos sprendimų variantus, kas padės tau lengviau rasti būdus naujo darbo paieškoms.

Jei trumpai, venk klausimų, kurie prasideda Ar… ir Kada… Vietoje to geriau klausk Kas…, Kaip… ir Kodėl.

Paruošk klausimą, kuris parodys, kad esi atviras ir pasiruošęs įvairiausiems variantams. Pergalvok šiuos du klausimų variantus:

 1. Kaip paskatinti savo uošvę pagaliau išsikraustyti iš mūsų namų?
 2. Ką turėčiau žinoti ir padaryti, kad geriau sutarčiau su uošve?

Pirmame variante, viskas labai konkretu, bet jokių kitų variantų – uošvė turi išsikraustyti – vienintelis sprendimas. Tuo tarpu antrasis variantas parodo, kad žmogus yra atviras įvairioms galimybėms. Nieko bloga, jei opcijos susiaurinamos, bet nereikėtų pačiam iš anksto nusistatyti tik vienam laukiamam variantui. Pavyzdžiui, toliau pateikti variantai yra pakankamai susiaurinti, bet vienas iš jų yra tiesiog konkretesnis:

 • Jei nutarsiu pakeisti darbo sritį į pardavimus, kaip tai įtakos mano karjerą?
 • Jei nutarsiu pakeisti darbo sritį į draudimo pardavimus, kaip tai įtakos mano karjerą?

Pasirink labiausiai tinkamą situacijos detalizavimo laipsnį. Na, pavyzdžiui, šie trys variantai:

 1. Kaip galėčiau pagerinti savo darbinę aplinką?
 2. Kaip turėčiau organizuoti savo darbo stalą, kad ir mano kolega Mindaugas rastų reikalingus dokumentus?
 3. Kaip galėčiau pagerinti darbų pasidalinimą tarp manęs ir Mindaugo?

Pirmas klausimas yra labai apibendrinantis visą situaciją ir nenusako, apie kurią konkrečiai darbo aplinką eina kalba. Antrasis variantas – perlenkta lazda, kai klausimas per daug detalizuotas. Trečiasis – geriausias, nes yra ieškomas kompromisas ir balansas tarp dviejų veikiančiųjų. Į savo klausimą įtrauk tik tas detales, kurios yra būtinos, kad klausimas, ko būtent tu nori, būtų aiškus ir suprantamas.

Lįsk gilyn link klausimo esmės

Klientas per seansą užduoda klausimą: „Kokia bus mano antroji pusė?”. Žinoma, tu gali iškart pulti traukti kortas ir žiūrėti kas iš to išeis. Ir galbūt netgi kils kažkokių idėjų kokia ta potenciali antroji pusė galėtų būti, bet ar tai iš tiesų pagelbės tavo klientui?

Arba, tu galėtumei paklausinėti savo klientą giliau, kad geriau išsiaiškintumei kas iš tiesų to kliento galvoje ir kaip galėtum jam padėti. Gali būti, kad paaiškės, jog klientas šiuo metu vienišas ir kad jam sunku rasti tinkamą partnerį, tad jis tiesiog norėtų žinoti į ką labiau turėtų atkreipti dėmesį žmonėse, kad atpažintų tą, kai ši pasirodys.

Tad dabar, kai jau turi daugiau informacijos, su kuria gali dirbti, gali paruošti skaitymą, kuris turės daugiau naudos. Vietoje to, kad klaustum: „Kokia bus mano antroji pusė?”, dabar tu paklausi: „Kokius požymius žmoguje aš pastebėsiu pirmiausia, kai sutiksiu tinkamą partnerį?”; arba „Ką turėčiau daryti, kad pritraukčiau tinkamą sau partnerį?”.

Nebijok lįsti į klausimo esmę, nes tik taip suprasi, koks klausimas iš tiesų kankina tavo klientą (ar tave patį). Tik taip galėsi sulaukti prasmingo atsakymo ir patarimo.

Susikoncentruok ties Savimi

Kai darai skaitymus sau, nepamiršk, kad tu ir esi ta centrinė figūra. Tavo klausimas turėtų liesti tave. Žinoma, yra ir tokių situacijų, kai klausimai yra apie kitus, ir tai normalu, bet kai kalba eina apie situacijas, kurios liečia tave, turi susikoncentruoti būtent ties savimi ir savo problemomis. Kartais tu net nesuvoksi, kad klausimas nukreiptas į kažką kitą. Pavyzdžiui:

 1. Kas verčia Algį gerti?
 2. Kaip galėčiau padėti Algiui su jo gėrimo problema?
 3. Kokį vaidmenį atlieku tame, kad Algis geria?

Pirmasis klausimas nukreiptas tiesiai į Algį ir jo problemą. Antrajame klausime jau matome, kad klausiantysis įtraukė į klausimą ir save, bet problema ir toliau nukreipta tiesiai į Algį. Trečiasis klausimas yra geriausias, nes klausimas yra orientuotas į klausiančiojo patyrimą.

Išlik neutralus

Kai užduodi klausimą, turi išlikti kiek įmanoma neutralus. Labai paprasta pradėti Taro skaitymą, kai esi jau iš anksto nusprendęs, kad tavo pasirinkimas ir pozicija yra teisingi, bet jei nuoširdžiai nori sulaukti patarimo, turi būti atviras ir kitokiems variantams, kitai nuomonei. Na, pavyzdžiui, šie keli klausimai:

 1. Kodėl aš vienintelis, kuris atlieka visas užduotis?
 2. Kaip galėčiau įkvėpti ir kitus, kad vieni kitiems padėtume tas užduotis atlikti?
 1. Kaip priversti žmones manęs klausyti, kai kalbu?
 2. Kas vyksta, kai aš bandau bendrauti, bet jaučiu, kad kiti manęs nesiklauso?
 1. Kaip priversti viršininką, kad nustotų manęs prašyti dirbti viršvalandžius?
 2. Kodėl paskutiniu metu turėjau tiek daug viršvalandžių?

Pirmuoju atveju, klausiantysis jau yra nusprendęs, kad jo pozicija yra teisinga ir jis žino kas ir kaip, o kiti nieko nesupranta. Antrasis variantas yra labiau neutralus ir galbūt net su keliomis atviroms opcijomis.

Užduok papildomus klausimus

Kiekvieną klausimą galima išskaidyti į papildomus klausimus, kurie seka iš atsakymo į pirmąjį – tai leidžia į problemą ir jos aspektus pažvelgti iš įvairių pusių. Na, pavyzdžiui, klausimas: „Kaip turėčiau gyventi, kad rasčiau bendrą kalbą su savo sielos tikslu?”, gali būti išskaidytas į mažesnes didelės mozaikos dalis:

 • Ką aš sąmoningai suvokiu apie savo sielos kelionę link tikslo?
 • Kaip galėčiau išsiaiškinti savo sielos tikslą?
 • Koks yra mano sielos tikslas?
 • Kaip padedu savo sielai keliauti link tikslo?
 • Koks turėtų būti mano dvasinis kelias, kad padėčiau savo sielai?
 • Kokie šaltiniai man pasiekiami, kad galėčiau palengvinti savo sielai eiti numatytu keliu?
 • Kas mane priartins prie mano sielos tikslo?
 • Kokios kliūtys manęs lauks ir kaip galėčiau jas įveikti, kad mano siela eitų numatyto tikslo link?

ir t.t., ir pan… Ar pastebi, kad pradinį klausimą išskaidėme į kelis mažesnius? Tai beje, gali būti ir tavo paties naujai sukurtos Taro kortų dėlionės pradžia. Tiesiogine to žodžio prasme, kiekvienam klausimui gali traukti atskirą kortą ir išsinagrinėti viską iki smulkmenų.

Būk pozityvus

Užduodamas klausimą, išlik pozityvus ir teigiamas. Na, pavyzdžiui:

 1. Kodėl mano straipsnių niekada nespausdina jokie leidiniai?
 2. Kaip rasti tą vienintelį geriausią leidinį, kuris spausdins mano straipsnius?
 1. Kodėl negaliu atsikratyti baimės kalbėti prieš publiką?
 2. Kaip galėčiau pagerinti savo sugebėjimus kalbėti prieš publiką?

Pirmasis variantas jau iš anksto spinduliuoja nusivylimą ir savęs nuvertinimą. Antrasis – labiau pasitikintis, nes klausiantysis žino, kad gavęs naudingą patarimą, taps sėkmingesniu.

Gal tau pasirodys, kad be reikalo taip smulkiai aiškinu klausimo uždavimo subtilybes, bet, patikėk, tai tikrai pagerins tavo ateities perspektyvas, jei nutarsi savo gyvenimą susieti su Taro. Klausimo paruošimas ir uždavimas dažniausiai iš tavęs atims ne daugiau nei tris, keturias minutes, bet paaukodamas šį laiką, tu pagerini konkretaus atsakymo gavimo sąlygas – taip sakant, atsakymas tampa labiau į temą. Tu ir niekas kitas savo situaciją išmanai geriausiai, tad ir konkretus klausimas pagerins tavo šansus teisingai interpretuoti gautą įžvalgą, gautą pagalbą.

Na, o pabaigai dar keli konkretesni pavydžiai:

Pirmas variantas. Taro kortoms užduodi klausimą: „Ar kada nors rasiu meilę?” ir ištrauki Atsiskyrėlio kortą. O, ne! Tu nerasi meilės ir savo gyvenimą praleisi vienatvėje. Tavo skaitymas baigiasi visišku nusivylimu, nes tą vienintelį norėjai rasti per artimiausius metus ir tai tikrai neįvyks…

Antras variantas. Taro kortoms užduodi klausimą: „Ką turėčiau daryti, kad susikurčiau tokį meilės kupiną gyvenimą, kurio taip trokštu?”. Ir vėl ištrauki tą pačią Atsiskyrėlio kortą. Bet dabar atsakymas pakrypsta kita linkme: jei per artimiausius metus nori rasti tą vienintelę, pirmiausia turi skirti laiko sau, pabūti su savimi, pamąstyti kokių iš tikrųjų santykių tu nori. Pabuvęs vienatvėje, atrasi gilesnį supratimą ką tiems naujiems santykiams gali pasiūlyti pats, o tai jau padės tavo tikrosios ir nepakartojamos meilės paieškose.

Pastaruoju atveju, tavo skaitymas užbaigiamas pozityvia ir įkvepiančia nata, nes tu žinai, ką turi daryti, kad rastum tą meilę, kurios ieškai. Tad kuris iš aukščiau pateiktų variantų tau labiau prie širdies?

Viso šio įrašo apibendrinimas labai paprastas: užduodi gerą klausimą, gauni gerą atsakymą; užduodi prastą klausimą – gauni tokį patį prastą atsakymą.

Turi minčių ir nori jomis pasidalinti? Palieku komentarus atvirus ;)

Sėkmės!