Taro pradedantiesiems: savo kaladės pažinimas

Geriausias būdas ko nors išmokti Taro pasaulyje yra praktika ir nuolatinis darbas su kortomis, o Taro kaladės pažinimas, perpratimas – tikrai nėra išimtis. Žemiau aprašyta praktika gali būti puiki treniruotė kiekvienai dienai.

1. Savo kaladę padalink į keturias dalis:

  • Keturi tūzai
  • 16 Mažųjų Arkanų figūrinių kortų (karalius, dama, riteris ir pažas)
  • 36 Mažųjų Arkanų kortos nuo 2 iki 10
  • 22 Didžiųjų Arkanų kortos

2. Dėmesingai permaišyk Tūzus, tuo pačiu užduodamas klausimą: „Ką turėčiau žinoti apie šiandieną?”. Ištrauk vieną kortą. Jei korta perversta, apsuk ją į tiesią padėtį (tai galioja ir visiems žemiau išvardintiems pratimams). Tūzas nurodo pagrindinę sritį, kuriai reikia daugiau dėmesio; bendrą atmosferą arba bendrą vyraujančią energiją.

  • Lazdos simbolizuoja kūrybingą arba intuityvią energiją. Reiškia troškimus, entuziazmą, veiklą, pradėtus projektus, verslumą. Tai taip pat gali reikšti skubotą, piktybinę ar nepastovią situaciją.
  • Taurės simbolizuoja emocinę energiją. Reiškia meilę, santykius, augimą, vaizduotę ir fantaziją. Tai taip pat gali rodyti nostalgiją, gedulą, liūdesį ir letargiją.
  • Kardai simbolizuoja dvasinę energiją. Reiškia kuo tikime, pasirinkimą ir sprendimus, tyrinėjimus, planavimą ir intelektualinius siekius. Tai taip pat gali būti nuoroda į ginčus, grumtynes, sunkumus ir problemas, susijusias su sąžiningumu ir nedoringumu.
  • Diskai (ar Monetos) simbolizuoja fizinę, jutiminę energiją. Reiškia darbą, sugebėjimus, pinigus, kūną, saugumą, rezultatus ir fizinių šaltinių vertinimą ir puoselėjimą. Tai taip pat gali rodyti, kad esi užstrigęs, nelankstus, užsispyręs, įsitempęs ar sunerimęs.

Pasistenk šią energiją pajusti savyje ir aplink save. Ar ji ugninė, vandeninga, orinė ar žemiška? Kur ir kaip ši energija pasireiškia tavo gyvenime? Vėliau turėsi apmąstyti ir tai, kaip kitos kortos, kurias ištrauksi, veikia šioje aplinkoje.

3. Permaišyk 16 figūrinių kortų, tuo pačiu užduodamas klausimą: „Ką turėčiau žinoti apie šiandieną?”. Ištrauk vieną kortą. Ši parodys tavo dalį, kuri šiuo metu yra aktyviausia ir į kurią tau labiausiai reiktų kreipti dėmesį.  Kiek tavyje šiandien Karaliaus, Karalienės, Riterio ar Pažo savybių? Karalius ir Karalienė parodys tavo žinių, patirties ir vadovavimo siekį, Pažas – kaip stipriai tu linkęs mokytis, o Riteris – kaip stipriai esi linkęs veikti.

Atkreipk dėmesį į kiek įmanoma daugiau detalių, tame tarpe ir pavaizduotą figūrą bei jos charakteristikas: laikyseną, būdą, nuotaiką ir emocijas, ko ji nori ir ko jai reikia. Kur ir kokiu būdu tu panašus į šią figūrą? Kartais ši korta gali nupasakoti kitą asmenį tavo gyvenime. Kaip tu tikiesi, kad jie įgyvendins ar kitaip įtakos esamą situaciją? Ar atiduodi save visą, ir jei taip, kaip gali tą energiją susigrąžinti? O gal viskas vyksta taip, kaip ir turi būti?

4. Permaišyk 36 Mažųjų Arkanų kortas, pažymėtas skaičiais nuo 2 iki 10, tuo pačiu klausdamas: „Ką turėčiau žinoti apie šiandieną?”. Ištrauk vieną kortą. Tai parodys situaciją, dėl kurios šiandien ankstesnė (Figūrinė) korta yra labiausiai susirūpinusi.

Jei kortoje vaizduojama kažkokia scena, nupasakok ją. Kokia tavo gyvenimo situacija turi daugiausia panašumų? Jei kortoje tiesiog pavaizduota mostis, pasinagrinėk turimas kortos reikšmes ir pamedituok apie tai, kiek tai tinka tau. (Taip, nebijok pasinaudoti turimom knygom, nes juk tik mokaisi. Geriau tai dar kartą perskaityti knygoje, nei praleisti; ir visai nesvarbu, naujokas tu ar patyręs, pamiršti žmogiška. Svarbiausia nepamiršti, kad reikia tą kortą išsinagrinėti iki mažiausios detalės.) Kokią įtaką šiai situacijai daro anksčiau ištraukta Figūrinė korta? Ką ji pasakoja apie tavo santykius su aplinka ir aplinkybėmis.

5. Permaišyk 22 Didžiųjų Arkanų kortas, tuo pačiu klausdamas: „Ką turėčiau žinoti apie šiandieną?”. Ištrauk vieną kortą. Ši korta parodys tau kodėl tau būtina apie tai žinoti.

Didžiojo Arkano korta gali vaizduoti numatytus tikslus ar siekiamus rezultatus, pamoką, kurią reikia išmokti, o gal kažką, ką reiktų tobulinti – kaip iš situacijos išgauti geriausią rezultatą; arba kuo tu rizikuoji, o gal kažką įgausi…

Kokia pirma mintis šauna į galvą, kai žiūri į šią kortą? Įsigilink į kiek įmanoma daugiau pavaizduotų detalių. Kokiomis spalvomis ši korta nušviečia visą tavo situaciją? Savo turimose knygose pasieškok konkrečių raktažodžių ir reikšmių. Pasinagrinėk atskirus simbolius, pasinaudodamas simbolių enciklopedija ar žodynu. Išbandyk įvairias galimybes, kol atrasi tą, kuri turi prasmę.

6. Apžvalga ir įtaka. Ištraukei tris kortas iš Lazdų, Taurių, Kardų ir Diskų (Monetų). Kurias mostis ištraukei? Ar kažkuri pasitaikė dažniau? Ar ištrauktų kortų mostys viena kitą papildo ar konfliktuoja? Ar energija labiau aktyvi ir nekantri (Lazdos ir Kardai)? O gal jautri ir kantri (Taurės ir Diskai)? Ar trūksta tik vienos mosties? Jei taip, tai kurios? Ar konkrečioje situacijoje tai kažkas svarbaus, ar galima ir be to? (Dažniausiai labiau pergyventi reiktų dėl tų kortų, kurios atverstos, nei dėl tų, kurių trūksta!)

7. Kiekvienos dienos dėlionė. Užsirašyk kokias kortas ištraukei ir kokios mintys bei įžvalgos atėjo į galvą. Daryk tai kasdien bent kitas dvi savaites. Tuomet peržiūrėk senesnius įrašus ir naujai užsirašyk ko visgi per visą tą laiką išmokai. Jei nori, gali ir toliau tai daryti kiekvieną dieną. Praėjus daugiau laiko, atkreipk dėmesį, kurios kortos krisdavo dažniau, o kurių nebuvo išvis. Ar kitomis dėliojamos kortos rutulioja tą pačią situaciją ir istoriją? Kaip? Kaip tu prisitaikai prie besikeičiančių sąlygų, ypač, kai atrandi savyje vis kažką naujo?

Sėkmės!