Keturi elementai Taro kortose

Be Didžiųjų Arkanų, Taro kaladėje galime rasti ir keturias skirtingas Mažųjų Arkanų mostis. Tai ir bus tie keturi elementai Taro kortose. Kiekviena iš jų yra susietos ir atspindi vieną iš keturių elementų: Žėmę, Orą, Ugnį ir Vandenį. Tad ir kiekviena mostis yra kiek skirtingai interpretuojama, priklausomai nuo to, kurį elementą atstovauja. Pavyzdžiui, Žemė yra labiau orientuota į šeimą ir finansinius reikalus, tuo tarpu, Oras labiau fokusuojasi ties bendravimu ir intelektu.

Keturi elementai Taro kortose

Keturi elementai Taro kortose yra tik nedielė dalis senųjų mokymų. Ilgą laiką buvo manoma, kad visas materialus pasaulis yra sudarytas būtent iš šių elementų, ir be jų mūsų pasaulis tiesiog neegzistuotų. Ir juk tikrai tame yra tiesos, juk be Žemės nebūtų planetų; be Vandens mirtume iš troškulio ir niekas neaugtų; be Ugnies nebūtų Saulės, tad nebūtų ir gyvybės; be Oro negalėtume kvėpuoti.

Viskas mūsų pasaulyje daugiau ar mažiau priklauso kažkuriam ar net keliems elementams. Toks elementarus pavyzdys kaip knyga. Ji gali priklausyti Žemės elementui, nes yra fizinis objektas, bet ji taip pat gali priklausyti ir Oro stichijai, nes perduoda žinias.

Kiekvienas elementas gali būti tiek aktyvus, tiek pasyvus, nes jie yra bendrojo dvylipumo dalis, o pats dvylipumo principas Taro kortose yra tikrai plačiai naudojamas. Pavyzdžiui, turime Žynę ir Magą, Imperatorę ir Imperatorių.

Kitos keturios šio įrašo dalys yra skirtos tam, kad pagelbėtų tau įgauti pradines žinias apie kiekvieną iš elementų. Na, bent tiek, kad suprastum kas ir kaip, ir galėtumei pritaikyti skaitydamas savo kortas.

Žemės elementas

Keturi elementai Taro kortose - ŽemėMostis: Diskai, Monetos, Pentakliai, Dinarai.

Finansai, pinigai, verslas, namiškumas, šeima ir bendras materialinis saugumas – visa tai slepiasi po Žemės elementu. Paveldas, augimas ir turtai – visa tai ir yra bendras materialinis saugumas. Žemėje mes padedame savo saugumo pamatus: tiek finansinius, tiek šeimos ar draugų. Turėdami saugų pagrindą mes galime labiau savimi pasitikėti, o pasitikėjimas savimi lengvina užsibrėžtų tikslų siekimą. Be viso to mes jaučiamės nesaugūs ir nepasitikintys nei savimi, nei aplinka. Ne be reikalo yra sakoma, kad būtent dėl šios priežasties kiti elementai yra priklausomi nuo Žemės. 

Savaime suprantama, kad Žemė siejama su Motina Žeme, Gamta ir pačia planeta. Viskas, kas turi tvirtą formą yra siejama su Žeme, net jei tai turi papildomus ryšius ir su kitais elementais. Žemėje mes randame vaisingumą, pradėjimą, metų laikus ir Gyvenimo Ratą.

Patirti kasdienybę – tai nėra banalu ar nuobodu!

Kasdienybė – tai visas mūsų „žemiškasis gyvenimas”. Tai ir sėkmė darbe, atlygio pakėlimas, pirkimas bei pardavimas, bendra šeimos aplinka – visa tai yra kasdienis mūsų gyvenimas, apie visa tai ir kalba ši kortų mostis. Sugebėjimas kontroliuoti Žemės elementą suteikia puikią pradžią ir didelį šuolį į priekį visuose mūsų projektuose ir veiklose.

Žemės tipo žmonės dažniausiai yra praktiški ir patvarūs, ypač, kai tai liečia būtent tą materialų saugumą, nuo kurio jie ir pradeda kurti savo gyvenimą. Vyrai yra pastovūs, ištikimi, patikimi ir darbštūs. Moterys – ramios, švelnios, orientuotos į namus, šeimą ir jų rūpesčiai sukasi būtent šiomis temomis: namai, vaikai, šeima. Mes visi pereiname žemiškumo periodus, kai gyvenimas tik paryškina ir iš arčiau parodo mums Žemės įtaką mums patiems ir mūsų aplinkai.

Žemė – tai pasyvus elementas. Taip yra todėl, kad visi žemiški dalykai tai kaip ir galutinis Valios (Ugnis) ir Intelekto (Oras) taškas, kelio pabaiga. Kai kažkas mūsų gyvenime materializuojasi, tai dažniausiai pasekmė to, kad anksčiau buvo įdėtos kažkokios pastangos, tad išdava tampa pasyvia. Pavyzdžiui, tu nori didesnio atlyginimo, o geriausias būdas tą pasiekti, tai visiškai atsiduoti darbui, kurio dėka tai ir gali būti pasiekta. Tam turi būti sukurtas ir šioks toks planas. Planavimas – tai jau intelektuali veikla (Oras), atsidavimas tam įgyvendinti ir pasiekti užsibrėžtą tikslą visiškai priklauso nuo tavo valios (Ugnis), o galutinis rezultatas (pakelta alga) – tai jau Žemės dalis. Papildomai, tas malonus jausmas, kad viskas pavyko kaip ir buvo suplanuota, priklauso emocijoms (Vanduo).

Tad tiek trumpai apie Žemę. Mostis, kuri padeda mums susigaudyti materialaus pasaulio vingiuose ir posūkiuose.

Vandens elementas

VanduoMostis: Taurės.

Intuicija, psichika, jausmai ir visa galybė žmogiškų emocijų – visa tai Vanduo. Iš Vandens kyla mūsų sapnai, svajonės ir vizijos, ir vidinis kiekvieno žmogaus gyvenimas.

Apie aštuoniasdešimt procentų Žemės paviršiaus sudaro vanduo, tie patys aštuoniasdešimt procentų vandens sudaro ir žmogaus kūną – tad nenuostabu, kad mūsų emocijos ir instinktai kartais paima viršų! Mes pergyvename dėl meilės ir mylimųjų daug dažniau nei dėl kažko kito gyvenime, tad nieko kito nelieka kaip tik išmokti subalansuoti tą Vandenį mumyse.

Jei tau teko sėdėti ir stebėti Motiną Jūrą (ar vandenyną), tai turbūt pastebėjai tą nepaliaujamą vandens bangavimą. Tokios pat būna ir mūsų reakcijos į kylančias emocijas – jos mus užplūsta ir galiausiai nusineša į gelmes. Tai Vanduo – audringas, ramus, atspindintis, raibuliuojantis, galingas, tuo pačiu labai subtilus ir dažnai neįvertintas. Mes galime prarasti visą gyvenimo džiaugsmą ir nebematome perspektyvų, kai užvaldo emocijos; tačiau, kai sugebame patys jas valdyti, tampame be galo stiprūs.

Vanduo pasireiškia per tokius dalykus kaip meilė, romantika, džiaugsmas, laimė ir kūrybingumas.

Tai taip pat emocijos, intuicija ir psichika; menas, literatūra, dizainas, poezija, muzika ir dauguma amatų.

Taurės yra stipriai susietos su Venera ir Mėnuliu. Venera globoja meilias emocijas, tuo tarpu Mėnulis prižiūri mūsų imlumą ir gebėjimą suvokti aplinkinį ir vidinį pasaulius. Dauguma Mėnulio paslapčių labai gerai atsispindi Taurių mostyje.

Vanduo yra pasyvus elementas, kuris globoja mūsų vidinį Aš – mūsų meilę, svajones ir sapnus, sugebėjimą perskaityti esamos situacijos atmosferą ir galimybes.

Tad tiek apie Vandenį, mostį, kuri kūrybingumu ir psichinėmis galimybėmis padeda mums aiškinantis klausimus apie vidines emocijas.

Ugnies elementas

UgnisMostis: Lazdos, Skeptrai (kartais Kalavijai, žr. Oras).

Valia, ego, augimas ir vystymasis, energija ir šviesa – visa tai Ugnis. Ugnis globoja ambicijas, pasitenkinimą, harmoniją ir balansą – taip atpažįstame Tikrąją Valią.

Ugnis dovanoja mums dvi pagrindines gyvenimo dovanas – šilumą ir šviesą. Be Saulės mūsų nebūtų. Ne be reikalo Saulė buvo ir yra garbinama kaip pagrindinė dievybė. Natūrali Ugnis tenkina pagrindinius mūsų poreikius – tai šiluma, maisto gaminimas ir apsauga. Ugnies elementas palaiko mūsų dvasinius poreikius, nes Ugnis valdo Valią.

Mes labai stengiamės įvaldyti tą nuostabiai galingą įrankį, vadinamą žmogiškąją Valia. Bet kas tai yra iš tiesų? Visi mes turime Valią ir kiekvienas veiksmas, kurį atliekame, kiekvienas žingnis, kurį žengiame – tai vis kitoks mūsų Valios pasireiškimo rezultatas. Mes patys esame pilnai ir visiškai atsakingi už savo gyvenimą, nes mes patys kiekvieną mielą dieną pasirenkame pagrindinius mūsų gyvenimo aspektus. Jei mums nepatinka kaip viskas klostosi, tai tik nuo mūsų priklauso ar toliau pasirinksime kažką kitaip ir naujai, ar ir toliau kankinsimės.

Žmogiškoji Valia labiausiai efektinga tuomet, kai tiksliai nusistatome ko trokštame iš gyvenimo, apskaičiuojame savo galimybes tai pasiekti ir tvirtai nutariame eiti būtent tuo keliu.

Kylančių problemų identifikavimas gali tiesiog pastūmėti mūsų Valią suveikti mūsų labui. Manau, pastebėjote, kad žmonės, kurie sako „aš neturiu valios”, iš tiesų sako: „aš tiesiog nenori nieko daryti, todėl mano Valia nėra veikli”. Na, kažkaip taip. Žinoma, mes galime daryti ir tai, ko visiškai nenorime daryti, tačiau tai tik savidisciplinos išbandymas, o ne Tikroji Valia. Pagalvok apie žodžius „privalau” ir „turėčiau” būtent iš šios perspektyvos – ką jie tau reiškia?

Yra Valia ir yra Tikroji Valia. Tas stimulas ir paskata atpažinti savo funkciją gyvenime ir ją įgyvendinti, ja gyventi – tai mūsų Tikrosios Valios tikslas. Štai kodėl kartais gyvenime patiriame nerealius pasikeitimus (tokius, kuriuos parodo Bokšto korta); todėl, kad atsisakome įsiklausyti į savo Tikrosios Valios balsą. Kai mes su savo Tikrąja Valia žengiame koja kojon, gyvenimas tampa pastebimai paprastesnis – viskas vystosi lengvai, ambicijos įgyvendinamos, o svajonės tampa realybe.

Beje, Taro pasaulyje yra ir tokių minčių, kad Lazdos neturėtų būti priskirtos Ugnies elementui, priskiriant jas Orui, kitam aktyviam elementui. Tiesą pasakius, tarp jų nėra labai ryškaus skirtumo, nes jų savybės išauga iš to paties pagrindo ir tuo pačiu papildo viena kitą.

Tad tiek apie Lazdas – jos pripildo mus energijos ir šviesos, padeda mums įsitvirtinti, o taip pat imtis būtinų veiksmų, kad galėtume sėkmingai užbaigti pradėtus projektus, pasiekti tikslus ir padaryti taip, kad svajonės taptų realybe.

Oro elementas

OrasMostis: Kalavijai (kartais Lazdos, žr. Ugnis).

Dvasia, intelektualinis vystymasis, racionalizacija ir įkvėpimas – visa tai Oras. Oras apima tokias sritis kaip mintis ir idėjas, mokslą ir logiką, kartu ir bet kokius komunikacijos būdus, t.y. rašytinė, kalbinė ar technologinė komunikacija.

Bet kas kada nors nuveikto – tai Oro elemento rezultatas. Juk kažkas pirmiausia turėjo tai sumąstyti, o tik po to įgyvendinti. Oro elementas sujungia su mūsų dvasiniais poreikiais, ir kai pagaliau tuos poreikius atpažįstame, tuomet galime pasitelkti Valią, kad juos įtrauktume į savo kasdienį gyvenimą.

Įsivaizduok, kad esi menininkas. Suvokdamas savo esmę (Oras), tu gali vizualizuoti savo idėjas (Vanduo), tuomet panaudoti savo Valią (Ugnis), kad nukreiptum savo tapybos įgūdžius (vėl Vanduo) reikiama linkme. Paveikslo rezultatas (Žemė) gali būti iškeistas į pinigus (taip pat Žemė). Bet viskas prasidėjo nuo Oro.

Kažkodėl kai kurie žmonės prisibijo Kalavijų mosties. Kodėl? Greičiausiai todėl, kad Kalavijai gali parodyti emocinius konfliktus, kovas, žlugimus ir sunkums. Tai taip pat nagrinėja įvairius procesus, kurie įtakoja mūsų gyvenimo tendencijas – tai, ką darome šiandien, įtakoja tai, koks bus mūsų rytojus. Jei padarysime prastą sprendimą, tai prastai įtakos ir mūsų ateitį. Jei mes nesugebame pripažinti, kad turime kažkokius vidinius poreikius, turėsime kažkaip persiorientuoti, o tai dažnai visiškai neatitinka mūsų pačių ir neteikia visiškai jokio pasitenkinimo savimi kaip asmenybe. Ir, žinoma, jei pasielgsime nešvariai ir su kažkuo kitu, tai anksčiau ar vėliau tai sugrįš mums patiems ir, patikėk, gerai nebus. Tad, bet kuriuo atveju, pirmiausia kyla mintis, o tik po to seka veiksmas.

Mintis priklauso Orui. Tai, kaip ir ką mes mąstome turi tiesioginę įtaką mūsų dabartiniam gyvenimui ir tam, kurį tik formuojame.

Natūralūs gamtos įstatymai užtikrina, kad jei aiškiai suvoksime savo Tikrąją Valią, atrasime savo vietą pasaulyje, ir pasinaudosime viskuo, ką turime, kad pasiektume savo aukštesnyjį potencialą, tik tuomet galutinai ir aiškiai save suvoksime (atrasime). Jei ne, tuomet viskas pasibaigs vidiniu konfliktu. Ir, tiesą pasakius, ne tik vidiniu, nes nesugebėdami susitvarkyti viduje, savo pyktį ir nusivylimą perkeliame išorėn, tad kenčia ir aplink esantys.

Turbūt pastebėsi, kad kai tik kiek mažiau pozityvūs Kalavijai pasirodo dėlionėje, tai dažniausiai jie parodo, kad klausiantysis nesugeba gerai atlikti savo paties funkcijų ir net nesistengia tenkinti savo tikrųjų poreikių. Ir visa tai natūraliu keliu sukelia konfliktą, ko pasekoje viskas tampa kaip rūke, mes nebesusigaudome savo emocijose, prarandame loginį mąstymą ir darome viską tik dar blogiau, t.y. patys susikuriame blokus ir kliūtis.

Tad tiek apie Kalavijus, kurie jungia dvasią ir intelektą, dažnai parodydami mūsų vidinius konfliktus ir netikrumą, aptemdytą emocijų. Visgi, kaip savo pačių likimo kalviai, galime tuos Kalavijus panaudoti tam, kad atpažintume tas savo gyvenimo sritis, kurios mūsų nedžiugina, ir ties tuo padirbėti. Tokiu būdu išvalysime sau kelią link kažko aukštesnio, gražesnio ir geresnio.

Keturi elementai Taro kortose – tai neišsenkantis žinių šaltinis.