Taro ir numerologija. Visos kortos Taro kortų kaladėje turi jai priskirtą skaičių, kurie remiasi numerologijos principais ir atstovauja dvasios bei materijos augimo procesą, kuris prasideda skaičiumi 1 ir baigiasi skaičiumi 9.

Su Mažųjų Arkanų skaičiais pažymėtomis kortomis viskas pakankamai paprasta. Tūzai priskiriami 1, o likusios kortos sunumeruotos nuo 2 iki 10. Dešimtakes gali interpretuoti kaip 10 arba kaip 1 (1+0). Vyresniosios (karališkosios) Mažųjų Arkanų kortos priskirtų skaičių dažniausiai neturi.

Didžiuosiuose Arkanuose, kad gautume numerologinę asociaciją, kortos skaičius dažniausiai reikia sudėti. Pavyzdžiui, Mėnulis yra pažymėtas skaičiumi 18. Tam, kad galėtume priskirti šiai kortai teisingą numerį, reikia skaičius sudėti 1+8. Tai gi, Mėnulio kortos skaičius numerologijoje būtų 9.

Numerologijos panaudojimas Taro kortose

Numerologija gali būti panaudota vienos kortos arba visos dėlionės ir skaitymo interpretacijai. Tradiciškiausios Taro kortų interpretacijos jau savaime atsižvelgia į numerologines asociacijas. Na, pavyzdžiui, Lazdų Tūzas reiškia naują pradžią ir ryžtingumą, tuo tarpu Kardų Dešimtakė – pabaigą/užbaigimą. Išsamiam Taro aiškinimui numerologija gali būti panaudojama tam, kad nustatytume pagrindinę vyraujančią būrimo temą pagal tai, kiek tam tikrų skaičių iškrenta dėliojant kortas. Pavyzdžiui, pasirinkto dėliojimo metu iškrito trys 4-akės, kas rodo išsipildymą, įgyvendinimą, gali kilti idėja, kurios tvirtas pagrindas leis ją įgyvendinti ir daug pasiekti.

Pagrindinės skaičių reikšmės Taro kortose

Vienas

Nauja pradžia, galimybės, potencialas, veržlumas, idėjos, įkvėpimas ir siekiai. Idėjos tuoj įgaus formą. Daug kas remiasi tuo, kad esama situacija tuoj pajudės iš ramybės taško arba viskas yra ankstyvojoje vystymosi stadijoje.

Du

Balansas, dvilypumas, kryžkelė ar pasirinkimas, partnerystė, susiliejimas, dalybos, imlumas, diplomatija, švelnus įtikinėjimas, uolumas, sutikimas ir įžvalga. Daug dviakių dėliojimo metu nurodo laukimo periodą, kuris lyg ir yra dalinis laimėjimas, tačiau daugiau bus atskleista vėliau. Taip pat tai gali nurodyti susitaikymą ir senų santykių atnaujinimą.

Trys

Pradinis tikslų pasiekimas, augimas, kūrybingumas, gausa, išraiška, bendravimas ir draugystė. Skaičius 3 atlieka cemento vaidmenį, sujungdamas 1 ir 2 bei juda link 4, kas parodo mūsų troškimus ir svajones. Keletas 3-kų dėlionėje parodo, kad dalyvauja daugiau nei vienas asmuo. Tai taip pat gali nurodyti į vėlavimą, bet su sėkme ateityje.

Keturi

Struktūra, pagrindas, stabilumas, sąstingis, pasireiškimas, praktinis taikymas, atsiradimas, koncentracija, organizacija ir planavimas. Tai gerai paruošto pagrindo ir praktinio žinių pritaikymo rezultatas. Tai troškimų ir vaizduotės apraiškų rezultatas (1, 2 ir 3 energija). Daug 4-ių dėlionėje rodo išsipildymą, įgyvendinimą, idėją, kurios tvirtas pagrindas leis ją įgyvendinti ir daug pasiekti.

Penki

Nestabilumas, konfliktas, netektis, pokyčių galimybė, naujas ciklas, pokyčiai, plėtra ir atkūrimas. Kortų aiškinime daug 5-ių rodo pokyčius, iššūkius ir svyravimus. Tai taip pat rodo į materialinius turtus ir dvasinį skurdą, jei nerandamas teisingas balansas.

Šeši

Bendravimas, problemų sprendimas, bendradarbiavimas, balansas, poilsis, prisitaikymas, harmonija, gailestingumas, socialinis sąmoningumas, šeimyninė laimė, meilė, rūpestingumas, komfortas ir susirūpinimas. Daug 6-kų dėlionėje rodo į minčių, požiūrio ar situacijos pasikeitimą. Taip pat nurodo į sugebėjimą nugalėti visus sunkumus.

Septyni

Apmąstymai, vertinimas, motyvai, dvasingumas, išmintis, tobula tvarka, stebėjimas, tyrimas, meditacija, atradimai ir žinios. Septyni reiškia tikėjimą – tikėjimą dalykais, kurių nematome, bet kurie egzistuoja. Tai pirminės ir galutinės tiesos žinojimas, kuris patiriamas per suvokimą ir tikėjimą nepažintu. Daug 7-kų reiškia savistabą arba vienatvę.

Aštuoni

Judėjimas, veiksmas, pokyčiai, atgimimas, atsinaujinimas, pakartotinis vertinimas, sugebėjimas, dvasinis tvirtumas, sėkmė, pripažinimas, tikslų pasiekimas ir įgijimas. Aštuoni asocijuojamas su jėga, kylančia iš asmenybės gilumos ir įgalinančią pasiekti visus nusistatytus tikslus. Daug 8-ių rodo teigiamas minčių arba padėties permainas.

Devyni

Išsipildymas, pasiekimas, reikalų užbaigimas, išvados, pilnatvė, pasiaukojimas, magnetizmas, idealizmas, dalinimasis išmintimi ar įkvėpimu. Daug 9-ių dėlionėje rodo, kad įvairios situacijos ar įvykiai linksta link pabaigos arba ką tik pasibaigė ir nauji toliai belaukia.

Dešimt

Užbaigimas, ciklo pabaiga ir atsinaujinimas. 10 taip pat gali tapti 1 (1+0=1), tad dešimtakės atstovauja tuos pačius dalykus kaip ir Tūzai, bet daug aukštesniame lygyje. Daug 10-kų akcentuoja pabaigas, kurios greitu laiku pavirs naujomis pradžiomis ir siekiais.