Taro kortos ir gimimo data

Bendraujant mano suburtoje Facebook grupėje, viena grupės narė pasiteiravo manęs ar pagal gimimo datą ji labiau Mėnulis ar Atsiskyrėlis? Atsakiau, kad pagal mano naudojamą gimimo datos skaičiavimo sistemą – ji Pasaulis ir Imperatorė… Štai ir dar vienas įrodymas, kad visi mes skirtingi ir pasirenkame sistemas, kurios yra artimesnės mums. Nėra griežtų taisyklių. Šis įrašas gimė būtent mano minėtos narės dėka ir aš pasidalinsiu savo naudojama sistema, kuri galbūt pravers ir kažkam iš Jūsų.

Taigi, pirmiausia, kam ta / tos gimimo kortos reikalingos ir kaip jas panaudoti Taro kortų skaityme?

Gimimo kortos – tai energijos, informacijos laukas, kuris įtakoja žmogaus gyvenimą. Kai žinai asmens gimimo datą, tuomet gali paskaičiuoti ir Gimimo Kortą (ar kortas), o tai suteikia Tau papildomų žinių apie tą asmenį – dalykų, kurie nesikeis nuo pat jo gimimo iki mirties, ir visiškai nesvarbu, kas nutiks jo gyvenime.

Kai lankiau kursus, buvau mokoma daugiau dėmesio skirti Gimimo kortų poros apskaičiavimui, tad nuo to laiko aš šį būdą ir naudoju – visada žmogui parenku dvi kortas, tačiau yra viena kombinacija, kai kortų gaunasi ne dvi, o trys. Na, bet apie tai kiek vėliau…

Yra dvylika Gimimo kortų porų, kurias mes visi dalinamės. Turi suvokti ir tai, kad pasaulyje yra daug unikalių žmonių, kuriems gali būti taikomos tos pačios Gimimo kortos. Turi atminti, kad šios kortos nenupasakos Tau tikrosios asmenybės esmės, sielos. Tačiau šias reikšmes gali panaudoti kaip pagrindą, kuris padės geriau suprasti Tave dominantį asmenį.

Taigi, kaip apskaičiuoti Gimimo Kortų Porą?

Pagrindinė formulė:

Gimimo kortų porą galima nustatyti, pritaikant paprastą gimimo datos išskaidymo ir jos dalių sudėjimo formulę: 19*+ME+MM+DD (19* – gimimo metų pirmi du skaičiai; ME – gimimo metų paskutiniai du skaičiai; DD – diena; MM – mėnuo). 19* – žmonėms, kurie yra gimę tarp 2000 sausio 1 dienos ir 2099 gruodžio 31 dienos turi būti naudojamas skaičius 20, o ne 19.

Pavyzdžiui, Tave domina žmogus, gimęs 1950 metų birželio 22 dieną:

19+50+06+22 = 97
Tuomet sudedi: 9+7 = 16, gauni pirmąjį poros skaičių – Raktą. Šiuo atveju, tai skaičius 16 – Bokštas.
Tuomet sudedi: 1+6 = 7, gauni antrąjį poros skaičių ir šiuo atveju, 7 – Vežimas.

Trijų skaičių suma:

Gali būti, kad pasinaudojus pagrindine formule, suma gaunasi iš trijų skaičių, tuomet pirmi du skaičiai yra laikomi pirmu skaitmeniu, o trečiasis -antru. Skamba komplikuotai? Na, su pavyzdžiu gal bus aiškiau :)

Pavyzdžiui, Tave domina žmogus, gimęs 1963 metų lapkričio 19 dieną:

19+63+11+19 = 112
Tuomet pirmus du skaičius sudedi su trečiuoju: 11+2 = 13, taip gauni pirmąjį poros skaičių 13 – Mirtis.
Tuomet sudedi: 1+3 = 4, gauni antrąjį poros skaičių 4 – Imperatorius.

Jeigu sumą sudaro tokie trys skaičiai kaip 104, tuomet pirmoji korta bus 10+4 = 14 – Saikingumas; o antroji: 1+4 = 5 – Žynys.

Viengubas skaičius:

Visi turėtų turėti bent du gimimo skaičius. Viena korta būtų su viengubu skaičiumi, kita su dvigubu. Bet pasitaiko ir tokių datų, kurių suma duoda tik vieną skaičių, pavyzdžiui: 2000 metų gruodžio 8 diena. Gaunasi 20+00+12+08 = 40, t.y. 4 (Imperatorius). Tokiu atveju belieka skaičiuoti kiek iš kitos pusės. Žinome, kad skaičių 4  gauname sudėję 1+3, t.y. 13 (Mirtis). Tad pirmoji korta bus 4 (Imperatorius), o antroji 13 (Mirtis).

Taisyklės išimtis:

Kaip jau minėjau anksčiau, yra tokia situacija, kai pas žmogų gaunasi net trys Gimimo kortos. Tokia situacija gaunasi tuomet, kai pirmasis poros skaičius gaunasi 19. Tokiu atveju, pirmoji Gimimo korta būtų 19 – Saulė, antroji korta būtų 1+9 = 10 – Likimo ratas, o trečioji būtų 1+0 = 1 – Magas.

12-os Gimimo Kortų Porų sąrašas:

Likimo Ratas ir Magas. Likimo ratas reprezentuoja nuolatinę kaitą – nuolatinė kaita Visatoje ir mūsų gyvenime – viskas nuolat auga ir pulsuoja. Tuo tarpu Magas simbolizuoja tikslų įgyvendinimo jėgas ir neišsenkančias žinias. Kai tik Likimo Ratas pasisuks, Magas tavyje bus tam pasiruošęs.

Teisingumas ir Žynė. Tavo gyvenimo kelias apjungia aiškumą, teisingumą ir harmoniją su giliu intuityviu supratimu ir žiniomis. Teisingumas ir Žynė apima dvi skirtingas mūsų gyvenimo puses: materialaus pasaulio sandorių ir dvasinio. Žynės dėka tavo įžvalgos yra gilios, o Teisingumas priduoda objektyvumo ir tikslių bei konkrečių sprendimų darymo.

Pakabintas ir Imperatorė. Šis kelias simbolizuoja švelnų, ramų progresą, kai kažkas vėluoja; savanoriškos Pakabinto aukos bus atliktos su Imperatorės rūpestingumu. Kai susiduriame su sąmoningu Pakabintojo pasirinkimu susilaikyti ir pasilikti esamoje pozicijoje, Imperatorės meilė ir toliau veda jį dvasinio tobulėjimo keliu.

Mirtis ir Imperatorius. Šiame kelyje Mirties korta simbolizuoja ciklų pabaigas – vienos durys užsiveria, kad naujos atsivertų. Štai čia Imperatoriaus jėga, autoritetas ir konstruktyvumas tampa reikalingi ir neatsiejami, taip sukuriamas stabilumas ir saugumas. Kai naujas ciklas užlies savo beatodairiška jėga, prireiks tvirtos ir valingos rankos, kad visa tai suvaldytų.

Saikingumas ir Žynys. Tavo kelias – tai vedlio kelias. Čia išmokstama didžią Žynio išmintį panaudoti tam, kad atneštų ramybę ir taiką Saikingumo keliamam konfliktui. Šios dvi kortos – tai lyg du patarėjai: vienas iš jų laiko raktus į žinių lobyną, o kitas savo švelnia ramybe sugeba apjungti skirtingas puses.

Velnias ir Mylimieji. Ši kortų pora rodo gilų geidulingumą. Velnias – tai dieviško ir bjauraus derinys. Jis žaismingas materialiame pasaulyje, bet natūralus jo mėgavimasis tais žaidimais gali paversti tave vergu. Tuo tarpu Mylimieji tą Velnišką geidulingumą gali paversti meile. Tokiu būdu bjaurastis gali būti papirkta grožiu.

Bokštas ir Vežimas. Tavo kelias – tai balanso atstatymas žiaurios ir negailestingos transformacijos akivaizdoje. Tuo metu, kai teks susidurti su neišvengiamais pokyčiais, tavo pusiausvyros jausmas ir bus tas vedlys. Bokštas griauna pagrindus ir struktūrą, kad atvertų naujus kelius į priekį, tačiau ši energija Vežimo dėka bus sąmoningai kontroliuojama.

Žvaigždė ir Stiprybė. Tai vilties kelias. Tavo pasirinkimas į viską, ką gyvenimas pateikia, pažvelgti su Žvaigždės teikiamu optimizmu, kuris reikalauja didelės vidinės Stiprybės. Tavo pasirinkimas yra atsitraukti nuo liūdesio, pajudėti link atsinaujinimo ir atsigavimo, ir tai labai praverčia sunkiais gyvenimo laikotarpiais. Viltis skatina tave veikti, Stiprybė – tai garantija, jog viskas pavyks.

Mėnulis ir Atsiskyrėlis. Tavo kelias – tai sugebėjimas rasti aiškumą ir šviesą tamsoje; tai sugebėjimas rasti tiesą nepažįstamame pasaulyje. Mėnulis mumyse reiškiasi fantomais, iliuzijomis ir sapnais. Tai slapti aspektai, kurie slepiasi kiek žemiau paviršiaus. Atsiskyrėlis – tai ieškotojas, kuris savo vidinę tiesą naudoja nušviesti kelią, vedantį į savo asmeninės išminties atradimą.

Saulė, Likimo Ratas ir Magas. Panašiai kaip Likimo Rato ir Mago kelias – šis irgi apie sugebėjimą prisitaikyti prie pokyčių ir išradingą gebėjimą judėti kartu su gamtos ciklų kaita. Tai sugebėjimas atpažinti ir suvokti natūralius Visatos poslinkius (Likimo Ratas), tuo pačiu sugebant panaudoti savo vidines jėgas tikslų įgyvendinimui ir sėkmingam prisitaikymui prie nuolatinės kaitos (Magas). Saulė šiame kelyje suteikia malonumą, džiaugsmą ir ramybę, ji taip pat sufleruoja kaip galima kuo geriau panaudoti tą gausą, kurią ši gyvenimo kelionė atneš.

Teismas ir Žynė. Tai kelias, kur išmokstama peržengti visus apribojimus – išlaisvinti save nuo nusistovėjusių minčių ir pasaulėvaizdžio, ir sukurti viską naujai (Teismas). Tu vadovausiesi savo intuicija (Žynė), mokysiesi pasitikėti savo vidiniu balsu, kad gali sukurti kažką tikrai didingo.

Pasaulis ir Imperatorė. Tai savirealizacijos kelias, kai savyje apjungi tai, kas nesuderinama, kad Pasaulyje galėtum jaustis kaip namie. Einant šiuo keliu tave lydės meilė – abipusė meilė: ta, kurią duosi ir ta, kurią gausi (Imperatorė). Tas tavo vidinis meilės ir rūpesčio junginys bus tavo kompasas, vedantis link savo tikslo įgyvendinimo, savęs išpildymo, ir tai dovana, kuria pasidalinsi su kitais.

O kas nutinka Kvailio kortai?

Kvailio korta dažniausiai yra išvis nenumeruojama arba jai yra priskirtas skaičius 0. Kadangi jokių skaičių suma negali būti lygi nuliui, Kvailys šiame žaidime nedalyvauja. Tas pats liečia ir tą atvejį, kai Kvailio kortai yra priskiriamas skaičius 22. Iš tiesų, toks Didysis Arkanas neegzistuoja, tad ir jis į visą šią matematiką nepatenka. Tačiau nepamirškime ir to, kad Kvailys daugiau ar mažiau egzistuoja kiekviename iš mūsų ir turi pilną teisę vienaip ar kitaip pasireikšti.