Nuolat papildoma…

Pagrindiniai Taro kortų simboliai

Pagrindinių ir dažniausiai pasitaikančių Taro kortų simbolių reikšmės yra labai svarbios mūsų interpretacijoms. Iš tiesų, patys simboliai – tai lyg žinutės, kurias gauname iš Aukštesnio Savęs ir Visatos. Viena iš pagrindių priežasčių kodėl Taro yra toks efektyvus įžvalgų, savęs bei pasaulio pažinimo įrankis – tai sąsaja su neginčijamais simboliais ir jų reikšmėmis.

Taro – tai savotiškas simbolinis orakulas, paslėptas išminties šaltinis, tad tų simbolių pažinimas yra tiesiog būtinas užtikrintam ir nuosekliam kortų skaitymui. Pagrindiniai ir dažniausiai pasitaikantys Taro simboliai labai dažnai būna įtraukti į įvairias knygas, skirtas gilesniam Taro meno pažinimui.

Kai skaitysi kortas, pastebėsi, kad kai kurie simboliai labiau patraukia akį nei kiti. Ir tai nėra atsitiktinumas. Kai nagrinėjame konkrečią situaciją ar temą, mūsų intuicija išryškina tik tai, kas svarbiausia. Tai suteikia daugiau aiškumo ir įžvalgos skaitymams bei leidžia „nenuklysti į pievas”.

Nepamiršk, kad simbolių reikšmės priklauso ir nuo tavo požiūrio į gyvenimą, žmones bei pasaulį apskritai. Yra bendrosios reikšmės, bet kažkur viduje tu greičiausiai turėsi ir savo paties mintis, kurias tu ir turėtum priskirti vienam ar kitam simboliui.

Žemiau pateiktos bendrosios reikšmės, kurios palengvins tau kelionę…

Svarbi pastaba:

žemiau pateikti simboliai remiasi jau tradicine tapusia Rider-Waite Taro kalade. Kitų autorių sukurtos kaladės gali ir neturėti išvardintų simbolių. Pavyzdžiui, angelo simbolis yra pavaizduotas Rider-Waite Likimo Rato kortoje, bet jo nėra Morgan-Greer leidime.

Angelas

Angelas Taro sistemoje dažniausiai reiškia pranašaujančią žinią. Tai pasiuntiniai su svarbia informacija. Tad ir skaitymuose, angelo atsiradimas vaizduoja žinią, kuri klausiančiajam siunčiama įkvėpimo, aukštesniojo įsikišimo ar kita subtilia forma. Angelai taip pat vaizduoja aukštesnes dvasines mintis bei idėjas.

Mylimieji / Laimės Ratas / Saikingumas / Teismas / Kalavijų Karalienė

Ankh

Ankho simbolis vaizduoja nemirtingumą ir balansą. Tai egiptietiškas simbolis, kuris reiškia gyvenimą. Geometriškai, viršutinė kilpa ir horizontali linija vaiduoja virš horizonto tekančią saulę. Tuo pačiu tai vaizduoja abejus dalykus: nemirtingumą, nes saulė viada pateka, ir balansą, nes simbolizme horizontas yra moteris, o saulė – vyras.

Imperatorius

Arimai

„Ką pasėsi, tą ir pjausi“. Tai pirminė suartų laukų reikšmė. Kai šie laukai skaitant kortas „susijungia“ su mūsų intuicija, turėtume apmąstyti ką ir kaip darome, nes toks bus mūsų derlius. Jei esame tingūs ir nerūpestingi, kai sėjame sėklas, tikrai būsime nusivylę ir rezultatais. Tačiau, jei skirsime tam laiko, prižiūrėsime, rūpinsimės, būsime apdovanoti derliaus gausa. Arimai – tai taip pat ir laiko simbolis. Reikia laiko, kad derlius užaugtų ir galėtume jį surinkti. Turime suvokti, kad augimui ir raidai reikalinga kantrybė, nes rezultatai bus matomi daug vėliau.

Diskų pažas / Diskų riteris / Dešimt lazdų

Arka

Arkos yra perėjimų, praėjimų, atsivėrusių galimybių simbolis. Taro kortų skaityme arka klausiančiajam nurodo naują kelią, naujas galimybes. Naują kelią nurodo pati korta.

Trys Monetos / Dešimt Monetų / Keturios Lazdos

Arklys

Pavaizduotas ant visų Taro kortų su riteriais, arklio simbolis – tai stiprybė, judėjimas, veiksmas ir gyvybingumas, energiškumas. Daugelyje senovės tradicijų siejamas su keturiais elementais (ugnis, vanduo, žemė, oras), arklys taip pat yra ir tvirtas dvasinis simbolis, taip pat simbolizuoja visų elementų susijungimą, kad visatoje išlaikytų lygiavertį ir galingą balansą tarp visų daiktų ir esybių. Tai labai ryškiai pasireiškia riterių „arba/arba“ prigimtyje. Paprastai tariant, arklys turi polinkį brautis į priekį. Kortų aiškinimuose tai suteikia mums galimybę apmastyti kur ir kodėl mes taip braunamės, taip lekiame.

Mirtis / Saulė / Diskų riteris / Kalavijų riteris / Taurių riteris / Lazdų riteris / Šešios lazdos

Avinas

Šis simbolis yra pavaizduotas beveik visose kaladėse – avino galva simbolizuoja ryžtingumą, veiksmą, iniciatyvą ir lyderystę. Avino galva taip pat nurodo ir Avino zodiako ženklą, kuris valdo Imperatorių. Avinas – tai pirmasis zodiako ženklas, kuris stiprina tokias savybes kaip lyderystė, autoritetingumas, ir kitas tvirtas tėvų/protėvių-tipo charakteristikas. Kai avinas patraukia mūsų dėmesį, tai ženklas, kad laikas prisiimti atsakomybę, pradėti veikti ir atrasti gerą, rimtą motyvaciją, kad galėtumėte pabaigti tai, ką pradėjote, pasiekti nusibrėžtus tikslus.

Imperatorius / Diskų Karalienė

Ąsotis

Ąsotis

Ąsotis – tai indas, tad mus tikrai domina to indo turinys. Ąsočio kaip indo simbolio esmė – ką mes turime savo gyvenime, koks tas mūsų gyvenimas yra. Kas slepiasi mūsų širdyse? O mintyse? Ir net kūnuose… Ąsotis pavaizduotas Žvaigždės kortoje, kurioje matome pilamą švarų, skaidrų vandenį – tai sako, jog turime tapti švariu indu, kad galėtume skleisti savo tyrumą. Jei savo skaitymuose dažnai pastebi ąsotį, paklausk savęs, koks visgi indas esi – ką laikai savyje, ką reikėtų išpilti ir kuo užpildyti, kad taptum geresniu, šviesesniu, tyresniu žmogumi.

Žvaigždė

Balandis

Balandis – tradicinis ir beveik visiems žinomas dvasinis simbolis, reiškiantis viltį, tyrumą, įkvėpimą ir pakilimą. Graikų-romėnų mitologijoje balandis – šventa būtybė bei stiprios meilės simbolis. Pavaizduotas ant Taurių Tūzo kortos – tai daug žadantis simbolis. Atkreipkite dėmėsį, kad balandis (Rider-Waite versijoje) sminga žemyn – tai žinutė: „kad ir kas kada pakilo į aukštumas, turi kristi žemyn“. Kitais žodžiais tariant, siek daug ir aukštai, bet nepamiršk, kad pirmiausia turi save įžeminti ir likti išmintingu.

Taurių Tūzas

Jautis (bulius)

Bulius – tai jėgos, didybės, stabilumo, galios ir potencijos simbolis. Kai tarp visų iškritusių kortų pamatome jautį, žinome, kad susidūrėme su kažkokiomis galingomis jėgomis. Jis vaizduojamas Pasaulio ir Likimo Rato kortose, nes bulius (tauras) yra vienas iš fiksuoto zodiako kryžiaus ženklų. Bulius (ir Tauras) taip pat simbolizuoja pasipriešinimą pasikeitimams, užsispyrimą ir nelankstumą.

Likimo Ratas / Pasaulis / Diskų Karalius

Paukštis

Šis simbolis vaizduoja aukštesnes mintis ir dvasinius reikalus. Jie oro sutvėrimai, tad ir simbolizuoja aukštesnius idealus. Jie taip pat simbolizuoja laisvę ir pakilimą. Kai Taro skaitymų metu paukščio simbolis tiesiog krenta į akis, tai žinutė, kad kylam į aukštesnį lygį, kad turime išlaisvinti save iš pančių, o širdys turi tapti lengvos ir be nuoskaudų.

Likimo Ratas / Žvaigždė / Pasaulis

Plytų siena

Plytų siena, matoma Saulės kortoje, simbolizuoja tai, kad save dėl kažko sulaikote arba tai, kad savo neigiamo ar neteisingo mąstymo dėka stabdote kažkokių teigiamų įvykių vystymąsi. Kai matome plytų sieną, tai žinia, kad turime leisti sau įsileisti tą gerąją Saulės energiją, kad viskas aplinkui ir vėl nušvistų. Tai taip pat rodo, kad neturime savęs laikyti, kai tikrai norisi kažką veikti ir jokiu būdu savęs nenuvertinti.

Saulė

Suolas

Suolas rodo tai, kad reikia minutėlei prisėsti ir apgalvoti smulkmenas. Skaityme suolai parodo, kad klausiantysis turėtų atsipalaiduoti, trumpam prisėsti, skirti laiko situacijos, kurią nurodo kortos, apmąstymui.

Trys Monetos / Aštuonios Monetos / Du Kalavijai / Devynios Taurės

Šarvai

Simbolinė šarvų reikšmė susijusi su apsauga, pasiruošimu ir stiprybe. Dauguma Taro kortų leidimų Riterius vaizduoja pilnai apsišarvavusius (Riteriai dažniausiai simbolizuoja veiksmą ir stiprybę). Šarvai nurodo poreikį apsiginti tose situacijose ir aplinkoje, kurias nurodo skaityme naudojamos kortos.

Imperatorius / Vežimas / Mirtis / Kalavijų Riteris / Monetų Riteris / Taurių Riteris / Lazdų Riteris / Keturios Lazdos

Užrištos akys

Kaip ir galima nuspėti, užrištos akys parodo mūsų nesugebėjimą ar nenorą dalykus matyti aiškiai. Parodo nenorą pažvelgti tiesai į akis, nesugebėjimą priimti faktus, arba ženklą, kad nuo mūsų kažkas yra slepiama. Taro skaitymuose užrištos akys – tai ženklas, kad pirmiausia turime būti nuoširdūs patys su savimi, labiau aiškintis ir gilintis, ir/arba pažiūrėti į viską iš kitos perspektyvos.

Du Kalavijai / Aštuoni Kalavijai

Valtis

Valtys dažniausiai parodo, kad pasąmonėje pas mus vis sukasi ir sukasi kažkokios mintys ir tai mus vargina. Taip pat šios mintys skatina mus imtis kažkokių veiksmų – tai dar vienas simbolinis valties požymis. Valtys tvarkosi su mūsų giliosiomis mintimis ir judėjimu (kažką reikia daryti), kad tas mintis įgyvendintume. Taro skaityme valtis taip pat gali reikšti ir kelionę, arba judėjimą priešinga kryptimi (dažniausiai po ilgų svarstymų ir apmąstymų).

Šeši Kalavijai